Skip to main content

Utarbeidelse, tilpasning eller reforhandling av serviceavtaler

Mange kunder sitter i dag med svært gamle og kostbare vedlikeholdsavtaler.

Noen kunder er helt uten avtale.
Det er lovpålagt med serviceavtale på løfteinnretninger i Norge ihht plan og bygningsloven.

Godt vedlikehold betyr lengre levetid, mindre driftsstans, lavere kostander og fornøyde brukere.

Vi utarbeider tilpassede service avtaler som legger mer ansvar på leverandør, mer arbeid, som «tvinger frem» et mer strømlinjeformet samarbeid mellom drift og utførende montør/ vedlikeholds-firma på service.
Dette trygger og gir forutsigbarhet.

Vi bistår fra A til Å.

Vi kontrollerer og følger opp serviceavtaler på:

  • Heiser
  • Rulletrapper og bånd
  • Løftebord og heiser for bevegelseshemmede
  • Fasade heiser.
Heissjakt