Skip to main content

Regelverk, forskrifter og direktiver

Det er stenge krav til sikkerhet på løfteinnretninger, og mange krav er tilbakevirkende.

Dette er for å heve sikkerheten på også eksisterende anlegg.

Gjeldende heisdirektiv, er NS EN 81-20/50.
Dette overtok for det gamle direktivet NS EN 81-1/2.

Alle i HeisConsult kurses i dette, og andre relevante forskrifter jevnlig.