Skip to main content

Prosjektoppfølging, byggledelse

Vi utfører prosjektledelse og byggeledelse på små og store prosjekter.

Vi har lang erfaring, og gjennomfører ca 30 prosjekter pr år.

Et slikt arbeid inneholder alt fra oppfølging på anleggsplassen, møter med involverte, ivaretakelse av byggherreforskriften, HMS/ SHA ansvarlig, økonomistyring, m.m.

Trygghet med faglig bistand

Vi tilbyr prosjektoppfølging på:

  • Heiser
  • Rulletrapper og bånd
  • Løftebord og heiser for bevegelseshemmede
  • Fasade heiser.
Vi utfører prosjektledelse og byggeledelse på små og store prosjekter.