Skip to main content

Rehabilitering og modernisering

Mekaniske deler hadde en bedre kvalitet i tidligere tider, ofte mye mer overdimensjonert enn det faktiske behov.

I dag og 10-15 år tilbake er alt tilpasset ned til minste krav. I mange sammenhenger er det mer fornuftig å modernisere/ rehabilitere enn å skifte helt ut.

Vi bistår med tilpasset prosjektering hele veien til ferdig prosjekt.
Behovsanalyse, utarbeidelse av kravspesifikasjon, tilbudsinnhenting, evaluering, innstilling, forhandling, kontrahere, søke kommunen, prosjektledelse, økonomistyring, HMS/ SHA ansvar osv.

Vi bistår fra A til Å

Få hjelp med:

  • Heiser
  • Rulletrapper og bånd
  • Løftebord og heiser for bevegelseshemmede
  • Fasade heiser.
Rehabilitering og modernisering