Skip to main content

Kurs/opplæring av driftspersonell/tilsynspersoner

Alle heiser har krav til daglig tilsyn.

Dette innebærer at det skal være en eller flere personer som daglig fører tilsyn/ observasjon av anlegget, og påser at det fungerer som det skal.
Personen som utfører dette er normalt driftsteknikker og/ eller vaktmester.

Vi holder kurs for de aktuelle, slik at kompetansen økes, tilsynspersoner blir tryggere, og det i mange tilfeller kan forhindre driftsstopp og unødvendige kostnader ved enkle tiltak.

Kurset innebærer også evakuering av folk i heiser, i praksis og teoretisk. Det utstedes kursbevis etter fullført kurs.