Skip to main content

Prosjektering av heiser

Om du skal skifte ut anlegg i eksisterende eiendom, i påbygg eller er det helt ny eiendom, er det svært viktig at det som leveres/monteres tilfredsstiller krav og forventninger som eier/ bruker har.

Vi hjelper til med å prosjektere rett og følge opp helt fra starten.

Det må forventes høyere priser ved innvesteringen, men langt lavere driftskostnader over tid.

Vi bistår fra A til Å.

Det er viktig å legge vekt på hva heisen skal brukes til når bygget er ferdig. Det er i prosjekteringsfasen det må utarbeides kravspesifikasjon i samsvar med byggets bruksområde og driftstype.

Ved riktig valg av heistype, legges grunnlaget for en driftssikker heis med lave fremtidige driftsutgifter.

Velg riktig heis