Skip to main content

Fast oppfølging/forvaltning/heisadministrasjon

Vi kan ta hånd om dine anlegg for deg!

Vi er kontaktpunktet mot leverandør.

Vi utfører kontroll av fakturaer fra leverandør, sjekker at arbeid er rett utført etter avtale, og vi gir deg også årlig budsjett-rapportering. Vi kan bidra med at overordnet ansvar blir overholdt og utført av rett part:

Vi kan hjelpe deg med følgende overordnet ansvar blir overholdt:

  • Alle kontroller skal ivareta godt forebyggende vedlikehold ved registrering og dokumentasjon av driftsstatus.
  • Eventuelle avvik skal loggføres, rapporteres til driftsansvarlig pr. e-post og det skal foreslås tiltak for utbedring.
  • Smøring, rengjøring og justering av stopp i etasjer, samt øvrige reguleringer og justeringer slik at anlegget til enhver tid har en optimal drift.
  • Oljeskift på snekkeveksler, hydraulikkaggregat og motorlager i hht leverandørens spesifikasjoner.
  • Det skal gis omgående tilbakemelding dersom det oppdages feil ved anlegget.
  • Dersom det oppdages feil som er så graverende at det kan være fare for liv og helse, skal anlegget umiddelbart settes ut av drift, og ansvarlig driftspersonell varsles.

Vi tilbyr fast oppfølging på følgende anlegg:

  • Heiser
  • Rulletrapper og bånd
  • Løftebord og heiser for bevegelseshemmede
  • Fasade heiser.
Fast oppfølgning