Skip to main content

Trafikkanalyser

Hvor mange heiser er det behov for?

Vil kantine midt i bygget påvirke ventetiden på heisene?

Vil økt hastighet på heisene ha betydning for ventetiden?

Er det forskjell på fullkollektiv, nedkollektiv og destinasjonsvalg?

Er plasseringen av heisene fornuftig?

En rekke spørsmål må besvares i prosjekteringsfasen av et nytt (eller eksisterende) bygg.

Det er i denne fasen fornuftig å gjennomføre analyse for å belyse behov og konsekvenser.
Erfaring viser oss mange tilfeller hvor det er beregnet for få heiser i flotte store nye bygg.

Trafikkanalysen vil kunne belyst dette.
Vi har programvarer og kunnskap til å utføre dette, og kan visualisere heistrafikken.
Bestill i dag.

Vi gir deg råd for å definere den optimale kombinasjonen av heiser, rulletrapper, gangbaner og rulle-bånd.(

Heissjakt