Skip to main content

Periodiske sikkerhetskontroller

Alle løfteinnretninger (også løfteplattformer og vareløftere) skal ha periodiske sikkerhetskontroller.

Normalt er dette hvert annet år, men for noen anlegg gjelder dette årlig. Vi kan bistå med å få dette på plass til gode vilkår.

Vi tilbyr periodisk sikkehetskontroll på:

  • Heiser
  • Rulletrapper og bånd
  • Løftebord og heiser for bevegelseshemmede
  • Fasade heiser.